Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỌC

 thông thường, là sự tách một chất rắn ra khỏi chất lỏng hoặc khí bằng cách cho đi qua một vật xốp như bông, giấy lọc, thuỷ tinh xốp, vv. Vd. L nước (tách các chất bẩn ra khỏi nước), L kết tủa (tách kết tủa ra khỏi dung dịch), vv.

Kĩ thuật L hiện đại đạt được những tiến bộ to lớn nhờ sử dụng các màng lọc polime và các màng vô cơ có kích thước lỗ xốp thích hợp cho từng đối tượng cần L (từ hàng trăm μm đến một vài Å). Tuỳ theo kích thước của lỗ xốp màng lọc người ta phân biệt các loại L: L thông thường (100 - 10 μm), vi L (10 μm - 1.000 Å), siêu L (1.000 - 25 Å), L thẩm thấu ngược (25 - 3 Å).