Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT XICHMA

    (kí hiệu: s; cg. liên kết đơn), liên kết giữa các nguyên tử được hình thành do các obitan điện tử s, p, sp3, sp2, sp xen phủ theo đường thẳng nối hai hạt nhân của các nguyên tử (tức là theo trục liên kết). Vd. liên kết trong các phân tử H2 (hiđro), Cl2 (clo), HCl (axit clohiđric).