Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT PI
(kí hiệu: π), liên kết hình thành do sự xen phủ của hai obitan điện tử p hình quả tạ thẳng góc với trục liên kết, tạo thành hai vùng xen phủ nằm ở hai bên trục đó.