Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT HIĐRO

 liên kết giữa nguyên tử hiđro hoạt động (gần như đã hoá thành proton của một phân tử) với nguyên tử trong cùng phân tử hay phân tử khác có độ âm điện lớn như oxi, nitơ, flo ... và cặp điện tử tự do. Vd. LKH giữa các phân tử nước trong nước đá. LKH thường được biểu diễn bằng ba dấu chấm, vd. XHd+ ... Yd- . LKH là liên kết yếu có bản chất tĩnh điện và năng lượng liên kết nhỏ (» 5 kcal/mol). Phân biệt hai loại: 1) LKH liên phân tử: XH và Y thuộc hai phân tử khác nhau, khi pha loãng trong dung môi trơ LKH bị đứt dần, vd.

 

 2) LKH nội phân tử: XH và Y thuộc một phân tử, khi pha loãng LKH này không bị đứt, vd.