Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
INGÔN C.

(Christopher Ingold; 1893 - 1970), nhà hoá học hữu cơ Anh; có nhiều đóng góp về cơ chế phản ứng và cấu tạo các hợp chất hữu cơ.