Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
INĐI SUNFAT

(A. Indium sulfate), IN2 (SO4)3. Bột màu trắng hoặc xám, hút nước, dễ tan trong nước; độc.