Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FUKUI K.

(Kenichi Fukui; sinh 1918), nhà hoá học Nhật Bản. Nghiên cứu trong lĩnh vực hoá học lượng tử, đặc biệt là phương pháp gần đúng của các obitan biên (Orbitales frontières; 1952). Giải thưởng Nôben về hoá học (1981) cùng với nhà hoá học Hoa Kì Hôpman (R. Hoffmann).