Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FRIĐEN – CRAP (PHẢN ỨNG)

phản ứng đưa nhóm ankyl và axyl vào nhân thơm khi có mặt chất xúc tác axit. Vd. phản ứng của benzen với etyl clorua (xúc tác bởi nhôm clorua khan):Axetyl clorua phản ứng với benzen cho axetophenon:Phản ứng F - C do nhà hoá học Pháp Friđen (Ch. Friedel) và nhà hoá học Hoa Kì Crap (J. M. Crafts) tìm ra.