Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FLORY P. J.

      (Paul John Flory; 1910 - 85), nhà hoá học Hoa Kì, nghiên cứu trong lĩnh vực cao phân tử. Một trong những người đề ra lí thuyết đa ngưng tụ; nghiên cứu lí thuyết dung dịch và các tính chất hoá lí của hợp chất cao phân tử. Giải thưởng Nôben về hoá học (1974).