Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ETE HOÁ

quá trình tạo ra ete từ ancol. Vd. phản ứng tạo đietyl ete:

2C2H5OH → (C2H5)2O + H2O