Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ENOL

(A. enol), hợp chất hữu cơ có nhóm hiđroxyl gắn với cacbon có nối đôi. Ví dụ điển hình là dạng tautome của axeton

                                

Xt. Ancol.