Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HUYỀN PHÙ

hệ gồm pha phân tán là các hạt rắn lơ lửng trong môi trường phân tán lỏng. Vd. HP đất sét trong nước. Khi đứng yên, các hạt lớn sa lắng xuống dưới, còn các hạt bé lơ lửng trong môi trường do chuyển động Brao. Các hạt HP thường là các hạt mixen tích điện. Trong điện trường, các hạt mixen di chuyển về phía điện cực trái dấu (hiện tượng điện di). HP đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực kĩ thuật: vật liệu sơn, vécni, giấy, vật liệu xây dựng.