Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÔTKIN Đ. C.

(Dorothy Crowfoot Hodgkin; 1910 - 94), nhà hoá học nữ người Anh. Nghiên cứu trong lĩnh vực xác định cấu trúc các hợp chất bằng tia X; đã xác định cấu trúc của nhiều hợp chất quan trọng như penixilin (1947), vitamin B12 (1956). Giải thưởng Nôben về hoá học (1964).