Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỖN HỢP PHẢN ỨNG

hỗn hợp gồm các chất tham gia vào phản ứng hoá học và những chất sinh ra trong phản ứng đó. Xt. Phản ứng hoá học.