Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỖN HỢP ĐỆM VẠN NĂNG

hỗn hợp axitbazơ mà dung dịch có khả năng đệm trong một khoảng pH rộng. Vd. dung dịch hỗn hợp axit photphoric, axit axetic, axit boric và xút (NaOH) là dung dịch HHĐVN vì chỉ cần thay đổi nồng độ NaOH sẽ được nhiều dung dịch đệm có pH khác nhau.