Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆP HỘI QUỐC TẾ HÓA HỌC CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG

(viết tắt: IUPAC), tổ chức quốc tế. Thành lập 1920 theo sáng kiến của một số nhà hoá học đại diện cho một số nước họp tại Pari. HHQTHHCBVƯD có chức năng thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức thành viên (các hội hoá học quốc gia và khu vực), tổ chức hội nghị quốc tế về hoá học cơ bản và ứng dụng (hai năm một lần), thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về các hằng số vật lí, đơn vị và danh pháp hoá học.