Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG TYNĐAN

hiện tượng tán xạ ánh sáng khi chiếu ánh sáng vào hệ phân tán chứa các hạt có kích thước bé hơn bước sóng của tia tới. Được dùng để phân biệt dung dịch thật (không có hiện tượng Tynđan) và dung dịch keo (có hiện tượng Tynđan); để xác định kích thước và hình dáng của các hạt phân tán. Được gọi theo tên nhà vật lí Anh Tynđan (J. Tyndall) - người nghiên cứu hiện tượng này (1868).