Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT

những hiện tượng vật lí hoặc hoá học, trên bề mặt chất lỏng hay chất rắn xảy ra do những tính chất đặc thù của các lớp mỏng các chất trên giới hạn tiếp xúc pha gây nên. HTBM quan trọng nhất là hấp phụ (hấp phụ vật lí và hấp phụ hoá học). Các HTBM đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực: tuyển khoáng, tẩy rửa, tách các chất, xúc tác dị thể, phá vỡ các vật thể, vv.