Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HIĐRO PEOXIT

     (A. hydrogen peroxide; cg. nước oxi già), H2O2. Chất lỏng sánh không màu, có mùi giống axit nitric, khối lượng riêng 1,458 g/cm3; tnc =- 0,43oC; ts = 150,2oC (kèm phân hủy). Tan trong nước ở bất kì tỉ lệ nào. Dễ bị phân huỷ thành nước và oxi; phản ứng này nhanh trong môi trường kiềm và chậm trong môi trường axit. Có thể là tác nhân oxi hoá hoặc khử tuỳ chất đối tác. Dùng làm chất tẩy uế, khử mùi, tẩy trắng. Trên thị trường, bán dưới dạng dung dịch nước 30 - 90%; dung dịch 30% được gọi là pehiđron.