Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÔĐƠ A. R.

(Alexander Robertus Todd; 1907 - 97), nhà hoá học hữu cơ Anh. Đã tổng hợp các vitamin E và B1; nghiên cứu các enzim, các nucleotit. Giải thưởng Nôben (1957).