Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

(thường gọi: tốc độ phản ứng), x. Tốc độ phản ứng.