Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

(cg. tốc độ phản ứng hoá học), đại lượng quan trọng của động hoá học, được biểu diễn bằng biến thiên số mol (phân tử, nguyên tử, hoặc ion) của một chất phản ứng nào đó hoặc của một sản phẩm phản ứng trong đơn vị thời gian và đơn vị thể tích (đối với phản ứng đồng thể) hoặc đơn vị đặc trưng cho bề mặt phân cách pha (đối với phản ứng xảy ra trên bề mặt).

Vd. Đối với phản ứng

 

                                     v1A1 + v2A2 v'1A’­­1 + v'2A’2

 

tốc độ phản ứng

 

                                    

 

Trong đó, vi, vi là hệ số tỉ lượng cấu tử i, i’; ni, ni - số mol cấu tử i, i'; V - thể tích.

 

Vì  là nồng độ nên từ (1) có thể viết:

 

 

                                                

 

TĐPƯ thường phụ thuộc vào bản chất của các chất phản ứng, nồng độ của chúng và nhiệt độ.