Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KEO BẢO VỆ

chất cao phân tử cho thêm vào hệ phân tán để làm tăng độ bền của hệ đó, vd. anbumin được cho thêm vào hệ phân tán bạc trong nước sẽ làm cho hệ này bền vững.