Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KEO BẠC

hệ phân tán mà pha phân tán là bạc (Ag). Vd. hệ phân tán bạc trong nước được làm bền bởi anbumin (chất keo bảo vệ) là thuốc đau mắt đỏ acgyron.