Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÃN NỞ ĐẲNG NHIỆT

sự giãn nở chất khí tiến hành ở nhiệt độ không đổi. Đối với khí lí tưởng, sự giãn nở đẳng nhiệt của khí tuân theo định luật Bôi Mariôt (pV = Const): áp suất p tỉ lệ nghịch với thể tích V.