Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GHIPXƠ (PHƯƠNG TRÌNH HẤP PHỤ)

hệ thức biểu diễn mối quan hệ giữa đại lượng hấp phụ H (mol/cm2) trong dung dịch với nồng độ, nhiệt độ và đạo hàm của sức căng bề mặt của dung dịch theo nồng độ:

 

trong đó, C là nồng độ, R - hằng số khí, T - nhiệt độ tuyệt đối, σ- sức căng bề mặt. Phương trình hấp phụ G do nhà vật lí Hoa Kì Ghipxơ (J. W. Gibbs) xác lập. Theo phương trình G, nếu >0 thì H < 0,="" đó="" là="" sự="" hấp="" phụ="" âm="" của="" các="" chất="" không="" hoạt="" động="" bề="" mặt,="">

vd. các chất điện li vô cơ, khi nồng độ chất tan trong lớp bề mặt nhỏ hơn trong thể tích dung dịch; nếu 0, đó là sự hấp phụ dương của các chất hoạt động bề mặt,

vd. xà phòng, khi nồng độ chất tan trong lớp bề mặt lớn hơn trong thể tích dung dịch.