Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GATTECMAN L.

(Ludwig Gattermann; 1860 - 1920), nhà hoá học Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp phẩm nhuộm antraquinon; tổng hợp anđehit thơm. Tác giả cuốn sách giáo khoa nổi tiếng "Thực hành hoá học hữu cơ" xuất bản lần đầu năm 1894 và tái bản lần thứ 43 năm 1982.