Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GAĐOLINI

(L. Gadolinium), Gd. Nguyên tố đất hiếm nhóm IIIB, chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; số thứ tự 64; nguyên tử khối 157,25; gọi theo tên nhà hoá học Phần Lan Gađôlin (J. Gadolin). Gd được nhà hoá học Thuỵ Điển Marinhac (J. C. G. de Marignac) tìm ra lần đầu tiên (1880) dưới dạng oxit. Là kim loại màu trắng bạc; khối lượng riêng 7,89 g/cm3, tnc = 1.312oC, ts = 3.000oC; đất hiếm duy nhất có tính sắt từ ở nhiệt độ thường (dưới 18oC), có tiết diện hấp thụ nơtron lớn nhất trong mọi nguyên tố. Cháy được trong không khí; phản ứng chậm với nước; tan trong axit. Dùng chế tạo hợp kim từ, các thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân, chế các chất phát quang.