Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ ĐỒNG THỂ

(cg. hệ đồng chất), hệ mà trong đó không tồn tại các bề mặt phân cách, các tính chất của hệ không thay đổi hoặc thay đổi liên tục từ điểm này đến điểm khác trong hệ. Vd. không khí, dung dịch muối, kim cương. HĐT có thể là đồng nhất hoặc không đồng nhất. Vd. nước trong đại dương là một HĐT, vì tuy không có bề mặt phân cách bên trong, nhưng các tính chất khác như áp suất, khối lượng riêng... thay đổi theo độ sâu nên nó là hệ không đồng nhất.