Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HEXOZƠ

(A. hexose), loại cacbon hiđrat chứa 6 nguyên tử cacbon, vd. glucozơ, fructozơ, galactozơ, đextrozơ, vv. Có trong nhiều loại thực vật và động vật.