Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"ĐỘI MÂM"

điệu múa được dùng trong các buổi lên đồng, các dịp lễ dâng hương, dâng hoa thể hiện ước mong cầu phúc lành theo tín ngưỡng dân gian ở Miền Nam Việt Nam. Người múa đội một chiếc mâm trên đựng vàng lá, vàng thoi bằng giấy, hoa, oản, vv. Động tác chủ đạo là tay múa guộn, vuốt hoa, dâng mâm vàng, chân đi lướt và xiến.

  • Chuyên ngành
  • Múa