Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯỜNG MÚA

tổ chức bán chuyên nghiệp, gồm những người có tài năng trong làng, xã tập hợp nhau lại vào những thời gian rỗi rãi, gặt hái xong xuôi để luyện tập và biểu diễn phục vụ các nghi lễ dân gian, các hội, các đám ở làng, xã, huyện, các vùng xa, đến ngày mùa họ lại trở về làm ruộng. Múa trong phường múa đã có tính biểu diễn, chất sân khấu và bước đầu đòi hỏi kĩ thuật, chẳng hạn như phường Nam Chấn. Xt. Phường Nam Chấn.

  • Chuyên ngành
  • Múa