Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"TAM QUỐC DIỄN NGHĨA"

("Sanguoyanyi"; cg. "Tam quốc chí diễn nghĩa"), tiểu thuyết lịch sử viết theo kiểu chương hồi của nhà văn Trung Quốc La Quán Trung (Luo Guanzhong). Gồm 120 hồi, kể lại cuộc đấu tranh chính trị và quân sự phức tạp giữa ba tập đoàn Nguỵ, Thục, Ngô, từ cuối Hán đến đầu Tấn, trong vòng 97 năm (184 - 280 sCn.). Tác phẩm phản ánh sự thối nát, tàn bạo của giai cấp thống trị đương thời, và nỗi thống khổ của nhân dân do bọn quân phiệt gây ra, đồng thời nói lên nguyện vọng tha thiết của họ là kết thúc cuộc hỗn loạn và có được những người cai trị giỏi, những bậc "chân mệnh thiên tử" thi hành "nhân chính". Cũng là tác phẩm miêu tả hàng loạt nhân vật anh hùng tượng trưng cho lòng dũng cảm và mưu trí mà trong thời loạn, nhân dân thường mong mỏi xuất hiện. Nhiều nhân vật trở thành điển hình: Tào Tháo (Cao Cao), Quan Công (Guan Gong), Lưu Bị (Liu Bei), Trương Phi (Zhang Fei), Chu Du (Zhou Yu), Tôn Quyền (Sun Quan), Từ Thứ... đặc biệt là Gia Cát Lượng (Zhuge  Liang), một "bậc tế thế chi tài" chân thành, độ lượng, mưu lược nhưng không gian trá, hẹp hòi. Tư tưởng của La Quán Trung là tư tưởng chính thống, "ủng hộ Lưu Bị, phản đối Tào Tháo" nên khi khắc hoạ hai nhân vật này không khỏi có chỗ cường điệu. Lối kể chuyện và cách miêu tả nhân vật đặc sắc. Các tình tiết tự nó đã hấp dẫn, đọc xong nhớ mãi. Lời văn cũng rất hay, nửa văn ngôn, nửa bạch thoại, trôi chảy, rõ ràng, đưa tiểu thuyết diễn nghĩa lịch sử Trung Quốc lên đỉnh cao mới.