Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CAO BÁ NHẠ

(nửa cuối thế kỉ 19), nhà thơ Việt Nam, gọi Cao Bá Quát bằng chú. Khi Cao Bá Quát tổ chức khởi nghĩa nông dân thất bại và chết, Cao Bá Nhạ cải trang, đổi tên, đi dạy học. Sau 8 năm, có người phát giác, ông bị bắt, rồi bị đày lên miền ngược và chết ở đó. Bài "Trần tình văn" bằng chữ Hán và bài "Tự tình khúc" bằng chữ Nôm đều viết khi Cao Bá Nhạ ngồi trong ngục chờ ra pháp trường. Cao Bá Nhạ bày tỏ tâm sự của mình. Nội dung hai bài giống nhau, có chỗ nói về Cao Bá Quát không đúng sự thật, chỉ cốt giải nỗi oan của mình.