Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỬ THI HƠMON

sử thi của người Ba Na (giới hạn trong phạm vi những Hơmon có tính chất sử thi). Ra đời vào thời kì tiền giai cấp, tiền quốc gia, lưu truyền bằng miệng dưới hình thức hát kể ở nhà rông vào ban đêm. Lúc bấy giờ, sự im lặng và đêm tối làm cho người kể và người nghe tin rằng các anh hùng sử thi bay về sống với mọi người. Tất cả đều đắm chìm trong không khí câu chuyện. Ngôn ngữ giàu hình ảnh, là loại văn vần, có nhịp điệu, có đối. STH kể về công tích các anh hùng khai sáng, những vị cứu tinh dân tộc, những anh hùng chiến đấu chống quỷ, thú dữ, để bảo vệ buôn làng.

Những STH nổi tiếng có “Đăm Noi” (cg. Hơmon Noi), “Rôc Xet”, “Đăm Phen”, “Chi ông Đơ”, vv.