Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀNG TRỪNG

(cuối thế kỉ 15 - 16), nhà văn Việt Nam, người làng Nhân Thọ, huyện La Sơn, nay là Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ hoàng giáp năm 1498, dưới triều Lê Hiến Tông (1497 - 1504), làm quan đến chức tả thị lang Bộ Lễ. Hoàng Trừng là tác giả tập "Nghĩa sĩ truyện" kể truyện nghĩa sĩ Nguyễn Biểu (đời Trần Trùng Quang) mà Hoàng Trừng là cháu ngoại. Hoàng Trừng có hai bài thơ chép trong "Hoàng Việt thi tuyển".