Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XENTƠ

(Ph. Celtes), nhóm các dân tộc thuộc ngôn ngữ Ấn - Âu, được tách ra từ thiên niên kỉ 2 tCn. Địa bàn sinh tụ nguyên thuỷ có lẽ là miền tây nam nước Đức ngày nay. Từ đó, dần dần họ bị đẩy lùi vào vùng lãnh thổ rộng lớn mà thời cổ đại gọi là Gôlơ (Gaule), xuống đến Tây Ban Nha (qua các đảo Anh) vào miền thung lũng sông Pô (Po), cuối cùng bị người La Mã chinh phục vào thế kỉ 2 tCn. - thế kỉ 1 sCn. Ngôn ngữ và sắc thái văn hoá X được bảo lưu bền vững nhất là ở vùng Brơtanhơ (Bretagne; miền Bắc nước Pháp ngày nay) và ở Ailen. Người X đông nhất hiện nay là ở Pháp, có khoảng 1 triệu người.