Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỒ ĐỀ ĐẠT MA

(Bodhidharma; ? - 535), tên vị cao tăng Ấn Độ sang Trung Hoa năm 520. Đầu tiên, ông đến kinh đô nhà Lương (Liang) [Nam Kinh (Nanjing) hiện nay]. Sau một cuộc hội đàm không thành công với vua Lương Vũ Đế (Liang Wudi), ông vượt sông Trường Giang (Changjiang) sang đất Nguỵ (Wei), đến chùa Thiếu Lâm (Shaolin), núi Tung Sơn (Zongshan), thuộc tỉnh Hà Nam (Henan). Ở đây, theo truyền thuyết, ông ngồi quay mặt vào tường trong chín năm liền. Ông là người sáng lập ra phái Thiền Tông (Chanzong) của Trung Hoa. Về sau, ông truyền pháp cho Huệ Khả (Hui Ke), là tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa. Ở các chùa Việt Nam theo Bắc Tông, sau nhà Tổ, thường có tranh hay tượng của Bồ Đề Đạt Ma, thường gọi là Tổ Tây hay Tổ Đạt Ma.