Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHỤC SINH

    (Ph. Pâques), một trong các lễ trọng thể nhất của Công giáo. Hàng năm lễ PS được tổ chức vào tháng tư, kỉ niệm ngày Chúa Jêxu (Jesus) sống lại sau ba ngày bị hành quyết, rồi truyền đạo thêm 40 ngày nữa, sau đó bay lên trời. Phép lạ PS được coi như biểu hiện Đức Jêxu là đấng sinh ra giáo hội, thực hiện mọi thiên chức từ ngàn xưa của loài người. Lễ PS hằng năm được tổ chức vào ngày kỉ niệm lễ Vượt qua của đạo Do Thái, tức là theo lịch tuần trăng, cho nên thường rơi vào ngày chủ nhật rằm tháng ba âm lịch hoặc gần với ngày rằm đó; chiếu sang dương lịch, năm nào sớm thì lễ PS rơi vào ngày 26.3, năm muộn nhất là 22.4.