Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỄ CƯỚI Ở VIỆT NAM

trai gái lấy nhau gọi là giá thú (giá là lấy chồng, thú là lấy vợ), thông thường gọi là cưới xin. Mục đích chủ yếu là để thoả mãn nhu cầu tình cảm lứa đôi, xây dựng gia đình, sinh con phát triển dòng họ, giống nòi và thờ cúng tổ tiên... Lễ cưới là một phong tục, một nghi lễ mang đậm bản sắc dân tộc. Một đám cưới truyền thống thường gồm các bước chính là: kén chọn, dạm ngõ (chạm mặt), hỏi, cưới, lại mặt và nộp cheo. Kén chọn là công việc tiền hôn lễ, nhưng rất quan trọng: lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống.

Dạm ngõ để trai gái gặp mặt nhau, nếu hai bên đều ưng thuận thì hai gia đình sẽ tiến hành lễ ăn hỏi. Sau lễ ăn hỏi còn gọi là lễ bỏ trầu, cha mẹ chọn "ngày lành tháng tốt" để tổ chức lễ cưới; tuỳ theo hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình mà tổ chức lễ cưới; trọng thể hay đơn giản, nhưng nhất thiết nhà trai phải đến nhà gái xin dâu và đón dâu về nhà chồng. Sau đêm tân hôn, vợ chồng mới cưới đưa nhau về nhà gái gọi là lễ lại mặt. Còn nghi lễ phụ trong đám cưới là lễ nộp cheo, chú rể đóng vai chính, ngoài việc phải lo bữa khao còn phải nộp một số vật liệu như gạch, ngói để tu bổ các công trình công cộng của làng xóm bên nhà gái. Từ đó, đôi vợ chồng mới cưới được coi là thành viên của làng xóm. Ngày nay, đám cưới người Việt đã có những thay đổi, đảm bảo tính dân tộc trang trọng nhưng tiết kiệm.

Pháp luật phong kiến Việt Nam không lưu ý đến sự ưng thuận của hai vợ chồng nếu như hôn nhân đó không được thực hiện theo nguyên tắc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Trong xã hội phong kiến, cưới xin do cha mẹ sắp đặt mới có giá trị. Pháp luật phong kiến quy định giá thú không được cử hành giữa bà con thân thích, trong khi có tang, trong khi cha mẹ bị giam tù, nếu không tôn trọng trật tự thê thiếp.

Giá thú ngày nay được thực hiện trên cơ sở Luật hôn nhân và gia đình và phải được chính quyền địa phương công nhận, ghi vào sổ kết hôn. Từ khái niệm giá thú hiểu theo nghĩa ở trên, Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam đã đưa ra khái niệm "con ngoài giá thú", nghĩa là con mà cha mẹ không phải là vợ chồng, hoặc cha, mẹ ăn ở với nhau như vợ chồng, nhưng việc lấy nhau chưa được chính quyền địa phương công nhận và ghi vào sổ kết hôn.


Lễ cưới ở Việt Nam

Đám cưới ở nông thôn thời xưa