Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỰC GIÁC THẨM MĨ

nhận thức, nắm bắt ngay được bản chất của các hiện tượng thẩm mĩ, không cần có sự trung gian của thí nghiệm hay tư duy. Tính chất trực tiếp của trực giác, mối liên hệ của trực giác với tưởng tượng và tình cảm của con người, cho phép coi trực giác là một yếu tố hết sức quan trọng của thụ cảm thẩm mĩ và sáng tạo nghệ thuật.