Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP

học thuyết xã hội học, kinh tế học tư sản lan truyền trong thế kỉ 20, cho rằng cơ sở của sự phát triển xã hội là kĩ thuật sản xuất cũng như sự phân công lao động theo ngành nghề, do vậy xã hội hiện đại, ở phương Tây hay phương Đông, về bản chất là xã hội công nghiệp; những nước thuộc loại xã hội công nghiệp đều khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên, nâng cao năng suất lao động, tạo ra cuộc sống sung túc cho nhân dân. Như vậy là không có sự khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, cả hai chỉ là những biến dạng của xã hội công nghiệp thống nhất. TXHCN cường điệu vai trò của kĩ thuật để giảm ý nghĩa của quan hệ sản xuất, phủ nhận tính giai cấp của xã hội, bài bác thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mac, thực chất là nhằm biện minh cho quan hệ của sản xuất tư bản chủ nghĩa. TXHCN phát triển thành thuyết xã hội hậu công nghiệp, thuyết hội tụ. Xt. Thuyết hội tụ; Thuyết xã hội hậu công nghiệp.