Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THIÊN SỨ

theo giáo lí Công giáo, Thiên Chúa tạo dựng ra các TS để đi truyền dạy cho loài người biết đến quyền lực vô biên của Thiên Chúa. TS điều khiển các lực lượng hùng vĩ của vũ trụ, có thể trị phạt những người sai lỗi, và cũng có thể đưa con người về hạnh phúc trường sinh; vì thế, có thể coi TS là môi giới giữa Chúa với các tín đồ. Người theo đạo phải tin rằng mỗi người đều được một TS (cũng gọi là thiên thần) giữ gìn cho, từ lúc tượng thai đến khi về trời. Trong các buổi lễ, con người đến hợp cùng các TS đang chầu quanh bàn thờ, cùng hợp lòng ca ngợi Chúa, để sau này TS lại đưa con người về chầu Chúa muôn đời trên thiên đàng.