Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI

một trong những xu hướng của xã hội học phương Tây hiện đại, gắn liền với tên tuổi của Vebơ (M. Weber), Đuyêckhem (E. Durkheim) và đặc biệt là Paxơn (T. Parsons). Xuất phát từ chỗ coi "hành vi xã hội là đối tượng nghiên cứu quan trọng nhất của xã hội học", THĐXH đã cố gắng đi sâu phân tích và xây dựng một hệ thống lí thuyết về những mối quan hệ cá nhân giữa người với người, thông qua đó lí giải toàn bộ những mối quan hệ xã hội. Trong tác phẩm quan trọng nhất của mình "Cơ cấu hành động xã hội", Paxơn đã coi xã hội như một hệ thống tồn tại trên cơ sở của những hành động qua lại phức tạp giữa những cá nhân trừu tượng. Những hành động xã hội nói trên được quy định bởi vai trò và chức năng xã hội của các cá nhân cũng như sự tuân thủ các chuẩn mực xã hội. THĐXH nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự cân bằng trong hành vi của các cá nhân đối với sự ổn định của xã hội, coi sự cân bằng là hình thức tồn tại lí tưởng của một xã hội lành mạnh.