Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT CẢM XÚC

lí thuyết đạo đức học chủ quan chủ nghĩa tư sản, dựa vào phương pháp luận của chủ nghĩa thực chứng lôgic. Theo TCX, những thuật ngữ và phán đoán đạo đức không đúng, không sai, không có nội dung nhận thức bởi vì không thể chứng thực được (kiểm nghiệm bằng kinh nghiệm), ý nghĩa của các quan niệm đạo đức chỉ là để diễn đạt những cảm xúc đạo đức, tức là diễn đạt thiên hướng và mong muốn của người nói để cho người nghe tuân theo và hành động một cách tương ứng. Có thể đề ra quan niệm đạo đức này hay quan niệm đạo đức kia một cách tuỳ tiện, miễn là tác động được đến tâm lí của người nghe. Nói như vậy rút cục lại là phủ định đạo đức, đồng nhất hoá đạo đức với chính trị và tuyên truyền. TCX phản ánh tâm trạng của một số trí thức tư sản, tự phát chống lại phương pháp tuyên truyền của chủ nghĩa đế quốc thường chứng minh cho chính sách của nó bằng những luận điểm đạo đức giả.