Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"THÁI CỰC ĐỒ THUYẾT"

("Taijitushuo"), tác phẩm của Chu Đôn Di (Zhou Dunyi; 1017 - 73) thời Tống (Song), Trung Quốc. Toàn văn hơn 250 chữ, thuyết minh cho bản thái cực đồ của ông. Từ sơ đồ tu luyện của đạo sĩ, ông chữa thành "Thái cực đồ" và qua đó miêu tả sự sinh thành của trời đất, vạn vật. Cho "thái cực" là "vô cực" ở dạng không hình, không tượng, cái sinh ra âm dương, ngũ hành và vạn vật; cho rằng trong vạn vật thì con người do hấp thụ được chất anh tú nên là linh nhất. Sau đó, Chu Hi (Chu Xi; 1130 - 1200) chú giải và phát huy ý nghĩa của "thái cực đồ" thành "thái cực đồ giải", lấy đó làm cơ sở lí luận cho lí học của mình.