Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÊLÊDIÔ B.

 

(Bernadino Telesio; 1508 - 88), nhà triết học duy vật tự nhiên Italia thời Phục hưng. Têlêdiô kêu gọi nghiên cứu tự nhiên bằng thực nghiệm, nhấn mạnh vai trò của các giác quan, coi đó là nguồn gốc chính của những hiểu biết của chúng ta. Chống lại phương pháp tư biện tiêu biểu cho chủ nghĩa kinh viện, Têlêdiô cho rằng vật chất chứa đầy cả không gian cũng là một bản nguyên vĩnh viễn như Thượng đế. Hệ thống quan điểm vũ trụ do Têlêdiô phát triển được quy vào quan niệm cho rằng nóng và lạnh (nóng được tập trung ở Mặt Trời và lạnh ở Trái Đất) là hai bản nguyên đối lập nhau, sự tồn tại và sự đấu tranh của hai bản nguyên đó là nguồn gốc hình thành và phát triển của thế giới vật chất. Têlêdiô đã có ảnh hưởng tới Brunô (G. Bruno) và Campanela (T. Campanella), là một trong những bậc tiền bối của Bêcơn (F. Bacon). Tác phẩm chính: "Về bản chất các vật thể theo các quy luật riêng của chúng" (1565).

Têlêdiô B.

 

phương pháp tư biện tiêu biểu cho chủ nghĩa kinh viện, Têlêziô cho rằng vật chất chứa đầy cả không gian cũng là một bản nguyên vĩnh viễn như Thượng đế. Hệ thống quan điểm vũ trụ do Têlêziô phát triển được quy vào quan niệm cho rằng nóng và lạnh (nóng được tập trung ở Mặt Trời và lạnh ở Trái Đất) là hai bản nguyên đối lập nhau, sự tồn tại và sự đấu tranh của hai bản nguyên đó là nguồn gốc hình thành và phát triển của thế giới vật chất. Têlêziô đã có ảnh hưởng tới Brunô (G. Bruno) và Campanela (T. Campanella), là một trong những bậc tiền bối của Bêcơn (F. Bacon). Tác phẩm chính: "Về bản chất các vật thể theo các quy luật riêng của chúng" (1565).