Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TELA ĐƠ SACĐANH P.

(Pierre Teilhard de Chardin; 1881 - 1955), nhà thần học, triết học, cổ sinh vật học Pháp. Linh mục Công giáo Dòng Tên, giáo sư Học viện Công giáo (1922). Từ 1923 đến 1946, tham gia nhiều đoàn nghiên cứu ở Trung Quốc (tham gia việc phát hiện người vượn Bắc Kinh), Ấn Độ, Myanma và Châu Phi. Tela Đơ Sacđanh đã đưa ra một cách nhìn tổng thể về thế giới, một chủ nghĩa tiến hoá lạc quan, cố gắng hoà giải những yêu cầu của khoa học với đức tin Công giáo, nhưng đó là một chủ nghĩa duy lí thần bí. Theo Tela Đơ Sacđanh, sự tiến hoá bị chi phối bởi hai quy luật: quy luật "tính phức tạp - ý thức" đưa đến sự hình thành những cơ thể càng ngày càng phức tạp, càng được tổ chức, càng có ý thức và quy luật "sự hình thành đầu não", hai quy luật đó quy định sự tiến hoá một cách chính xác. Sự phát sinh ra vũ trụ, sự phát sinh ra sinh vật, sự phát sinh ra tâm linh là những thời điểm chủ yếu của sự tiến hoá, ở đó có sự tâm linh hoá dần từng bước của vật chất. Con người là đỉnh cao của tiến hoá, nhờ có con người mà sự tiến hoá đã có ý thức về hướng đi của nó. Điểm đi tới sau cùng của tiến hoá là "điểm ômêga".

Do tính chất phiếm thần của học thuyết tiến hoá của Tela Đơ Sacđanh, năm 1962, Giáo hội đã kêu gọi những người phụ trách các trường Công giáo chống lại các tác phẩm của Tela Đơ Sacđanh và môn đệ của ông. Những tác phẩm chính: "Hiện tượng con người" (1955), "Sự xuất hiện của con người" (1956), "Tương lai của con người" (1959).


 

Tela Đơ Sacđanh P.