Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TAM CƯƠNG

thuật ngữ chỉ 3 mối quan hệ lớn giữa người với người trong xã hội, làm nền tảng cho trật tự phong kiến: vua - tôi, cha - con, chồng - vợ (cương là giềng lưới, sợi dây lớn của lưới giữ cho lưới được giăng ra). TC do Đổng Trọng Thư (đời Hán) đề ra, tuyệt đối hoá vị trí chính - phụ trong mỗi mối quan hệ: "vua là giềng của bề tôi, cha là giềng của con, chồng là giềng của vợ" (quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương).