Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA DUY VẬT TẦM THƯỜNG

một khuynh hướng trong trào lưu triết học duy vật máy móc, xuất hiện ở Đức vào giữa thế kỉ 19. CNDVTT là sự phản ứng của chủ nghĩa duy vật khoa học tự phát đối với triết học duy tâm (trước hết là triết học cổ điển Đức). Nó làm cho những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa duy vật trở nên nghèo nàn và thô thiển. Những đại biểu của CNDVTT là Vôt (K. Vogt), Môlesôt (J. Moleschott) đã tích cực phổ biến các lí thuyết của khoa học tự nhiên, đem chúng đối chọi với cái mà họ gọi là "thói bịp bợm" triết học. Họ không những gạt bỏ chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo mà còn gạt bỏ cả triết học nói chung. Họ muốn giải quyết tất cả các vấn đề triết học trong việc nghiên cứu cụ thể của khoa học tự nhiên. Sau này, CNDVTT thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là trong một số khái quát triết học về những sự kiện của khoa học tự nhiên, cụ thể là trong sinh lí học.